Bescherm je longen en gebruik een goede adembescherming

Bij het verrichten van bepaalde werkzaamheden wordt je blootgesteld aan schadelijke dampen en gassen. Het is goed mogelijk dat je hier in eerste instantie geen hinder van ondervindt. Je voelt er niets van en je ruikt het ook niet. Op de lange termijn kunnen de gevolgen echter dramatisch zijn voor je gezondheid. Je kunt ernstige longaandoeningen ontwikkelen zoals bijvoorbeeld kanker. Het risico van deze werkzaamheden mag je dus nooit negeren. Zorg er daarom altijd voor dat je de juiste bescherming draagt en geen gevaarlijke stoffen in je longen krijgt.

Waarom is het werken met gevaarlijke stoffen problematisch?

De lucht om ons heen bestaat in een normale toestand voor 21% uit zuurstof,  voor 78% stikstof en voor 1% uit overige gassen. Het probleem van het werken met gevaarlijke stoffen is dat deze verhoudingen uit balans raken. Zo kan er bijvoorbeeld een te grote concentratie stikstof vrijkomen wat gevaarlijk is om in te ademen. Deze stof zorgt er namelijk voor dat jij minder goed in staat bent om het zuurstof op te nemen in je bloed. Zelfs relatief kleine concentraties boven een bepaalde waarde kunnen potentieel levensbedreigend zijn. Je merkt waarschijnlijk niets en raakt vanzelf buiten bewustzijn. En dat is natuurlijk heel erg gevaarlijk.

Welke soorten adembescherming zijn er?

Als je werkt met gevaarlijke stoffen moet je gebruik maken van een adembescherming. We kunnen adembescherming grofweg onderverdelen in twee categorieën. Er bestaat afhankelijke en onafhankelijke adembescherming. Afhankelijke adembescherming wil zeggen dat de lucht in een ruimt wordt gefilterd zodat jij schone lucht inademt. Onafhankelijke adembescherming wil zeggen dat jij schone lucht toegevoerd krijgt. De luchtkwaliteit van de omgeving maakt dan verder niet uit. Welke vorm je kiest hangt af van de specifieke omstandigheden waarin je werkt.